Silindir hacmi 0-99 cc arasında yer alan araçlar için motorlu taşıtlar vergisi alınmaz.

 • KTY ‘nin 75. Maddesine göre:
  •İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacakların M sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.
  •Silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacakların A1 sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir.
  •Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacakların A2 sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.
  •Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacakların A sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.
  •Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacakların B1 sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.
  Lastik tekerlekli traktör kullanacakların F sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.
  Notlar
  1) Motorlu bisiklet (Moped): (Değişik:RG-17/4/2015-29329)   Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlar ile aynı özelliklere sahip net ağırlığı 350 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu taşıtlardır. Elektrik ile çalışanların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
  2) Araçların Sürülmesinde Yetki Durumunun tanımlandığı KTY’nin 85. maddesine göre, sınıfı fark etmeksizin herhangi bir ehliyete sahip olan herkes M sınıfı ehliyet ile kullanılan motorlu bisikletleri (moped) kullanabilir. Yetki durumları aşağıda belirtilmiştir.
  Araçları sürme yetkisi;
  a) B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
  b) F sınıfı sürücü belgesi ile M,
  c) G sınıfı sürücü belgesi ile M,
  ç) A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
  d) A2 sınıfı sürücü belgesi ile ve A1,
  e) A sınıfı sürücü belgesi ile MA1 ve A2,
  f) B sınıfı sürücü belgesi ile MB1 ve F,
  g) BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  ğ) C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
  h) CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
  ı) C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  i) C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
  j) D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
  k) DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
  l) D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
  m) D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F
  sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

50 cc ve altı silindir hacmine sahip bir araca sahipseniz zorunlu trafik sigortası ödemeden tescil işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve aracınızı kullanabilirsiniz.

Perakende satış fiyatlarımız ÖTV ve KDV dahil olarak verilmektedir. Plaka, ruhsat ve bandrol işlemleri için gereken ödemelerin tarafınızdan yapılması gerekmektedir.

Fabrika satışımız bulunmamaktadır. Satış ve fiyat konularında yetkili bayilerimiz ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Yedek parça sipariş ve temini için bayilerimiz ve servislerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Off Road kelime anlamı ile “Yol Dışı” olarak ifade edilmektedir ki, trafiğe açık alanlarda kullanılması yasaktır. On Road ise, trafiğe açık alanlarda kullanımı serbest olan araçlardır. On Road araçlarda aranan, ruhsat, plaka, sigorta, MTV, araç muayenesi gibi yasal işlemler Off Road araçlar için aranmaz.

Araç üzerinde modifikasyon yapılması veya orijinal parçaların değiştirilmesi, güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile araç üzerinde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir değişiklik yapmayınız.

4 zamanlı motorlar için üretilen yağları ve sadece SE, SF, SG veya API standartlarında, katıksız kaliteli marka motor yağlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

İlave edilecek yağın genel özellikleri ile motorda daha önce kullanılmış olan yağ ile aynı olmalıdır, geçici çözüm olarak değerlendirilir. İlk fırsatta yağın tamamının değiştirilmesi ve en kısa zamanda bir yetkili servise gösterilerek hareketli aksamda bir aşınma olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

Mineral yağ, petrolün işlenmesinden sonra elde edilen yağa gerekli katıkların eklenmesi ile elde edilir. Sentetik yağlar ise, laboratuvar koşullarında çeşitli kimyasal uygulamalardan (ileri teknoloji ve yoğun işlemler) sonra gerekli katıklar ilave edilerek elde edilir. Mineral yağ ile sentetik yağların beraber kullanılmaması gerekir, zira mineral yağ sentetik yağın özelliklerini azaltır.

Lastik hava basıncınız uygun değerde değil ise, lastiklerinizde düzensiz ve erken aşınmaya, ayrıca tamiri mümkün olmayan hasarlara neden olacaktır. Lastik hava basıncını düzenli aralıklarda lastikler soğuk iken kontrol edin.

Lastik yanaklarında verilmiş olan hava basınç değerleri azami hava basıncını belirtir. Aracınız için uygun basınç değerleri kullanma kılavuzunda verilmiştir.

Antfiriz genel itibarı ile metal ve alaşımlarını paslanma/aşınmaya karşı koruduğu gibi, kış aylarında donmayı yaz aylarında ise harareti önleyici özelliğe sahip katıktır, bu sebeple yaz ve kış aylarında kullanılması uygundur. Türkiye iklim şartları baz alındığında %33 ile %50 oranında antfirizin su ile karıştırılması önerilir.

ECU (Engine Control Unit): Motor Kontrol Ünitesi’dir. Boyutları bir oto teybinden daha küçük olan bu cihaz, birden fazla mikro bilgisayar içermekte ve motorun değişen koşullarda en verimi şekilde yönetimini sağlamaktadır.

EFI (Electronic Fuel Injection): Elektronik yakıt püskürtme sistemini ifade etmektedir.

Genel anlamıyla EURO, Avrupa Birliği tarafından hava kirliliğini önlemek amacıyla motorlu araçlara getirilen emisyon standartlarını ifade eder. EURO standartlarında rakam büyüdükçe motorlu araçların çevreye verdiği zarar azalır.

EURO3 standardı katalitik konvertör olarak adlandırılıp, bir yanma odası görevi üstlenir. Yanmamış ve zehirli gazları, hidrokarbonları (HC), karbon monoksiti (CO) ve azot oksitleri (NOx) alevsiz olarak yakarak, azot, oksijen ve su buharı haline getirir.

EURO4 ise yeni araçların egzozlarından çıkan gazların doğayı ne kadar kirleteceğine dair getirilmiş belli standartların bir yenisidir.

Supap ayar boşlukları araçların modellerine göre farklılıklar göstermektedir ve aracınızın verimli çalışabilmesi için önem arz eder. Supap ayarları için yapılacak hatalar aracınızda ciddi arızalara sebebiyet verebilir. Bu sebeple aracınıza ait supap ayarlarınızı yetkili servislerimizde yaptırmanız gerekmektedir.

Aracınıza ait periyodik bakımlar; ilk 500-1.000 km, 2.000 km ve sonraki her 2.000 km de yaptırmanız gerekmektedir. Bakımlarla ilgili periyot tablosu kullanma kılavuzunda ve garanti belgenizde belirtilmiştir.

Periyodik bakımlarda yapılması gereken işlemler aracınızın türüne göre farklılık göstermektedir. Aracınız için hazırlanmış olan kullanma kılavuzu içerisinde yer alan Bakım Tablosu sayfasından kilometreye göre yapılması gereken kontrol, ayar gibi işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Periyodik bakımlarda yağ ve bakım ücretlerini ödemeniz gerekmektedir.